Rotacijski baner

Pregled mjerenja


azurirano: @ 28/03/2015 05:01 - 01:00  
Mjerenja Trenutno Juce Ovog mjeseca Ove godine Rekord mjerenja
Temperatura Colder 0.2°C than last hour.
Thermometer Prosjecna
Max
temperatura
Min
temperatura
9.4°C
9.9°C
10.3°C
00:02
9.4°C
04:42
 
9.3°C
12.0°C
09:53
6.8°C
05:39
 
7.1°C
21.8°C
Mar-26
-1.9°C
Mar-7
 
4.6°C
21.8°C
Mar-26
-14.2°C
Jan-1
 
n/a
21.8°C
26/03/2015
-21.1°C
09/02/2012
Wind Chill
Wind Chill Min
Wind Chill
9.4°C
8.3°C
04:05
 
6.8°C
05:39
 
-1.9°C
Mar-7
 
-14.2°C
Jan-1
 
-21.1°C
09/02/2012
Index topline
Heat Index Max
index topline
9.4°C
10.3°C
00:02
 
12.0°C
09:53
 
25.2°C
Mar-24
 
25.2°C
Mar-24
 
38.2°C
11/08/2014
Padavine
Rain or Snow Melt Kisa
Dana s kisom
Max kise u 24hr
0 mm
0.0 mm
n/a
n/a
0.0 mm /hr
1 mm
n/a
n/a
 
35.2 mm
8 Days
14.0 mm
 
185.9 mm
40 Days
24.3 mm
 
n/a
4 Days
54.3 mm
Vlaznost:  
Humidity Maksimalna
Minimalna
54 %
55%
04:35
52%
00:00
 
88%
00:32
52%
23:06
 
89%
Mar-1
21%
Mar-21
 
91%
Jan-12
21%
Mar-21
 
99%
06/04/2013
0%
10/09/2013
Vjetar ENE
Wind Prosjecna
brzina vjetra
Prosjek udara vjetra
Maksimalan
udar vjetra
Vjetar
0.0 km/h
0.7 km/h
 
0.0 km/h
9.3 km/h 04:05
3.58
km
 
7.9 km/h
10:13
n/a
15.1 km/h
11:30
9.50
km
 
0.2 km/h
Mar-2
0.2 km/h
14.8 km/h
Mar-27
121.61
km
 
0.1 km/h
Jan-30
0.1 km/h
21.3 km/h
Jan-30
171.93
km
 
Max: Φ15.2 km/h
15/05/2014
n/a
66.4 km/h
15/05/2014
50.9km
19/03/2013
Barometar:  
Barometer Maksimalan
pritisak vazduha
Minimalan
pritisak vazduha
1016.8 hPa
1016.8 hPa
04:56
1015.0 hPa
00:00
 
1015.1 hPa
23:55
1005.8 hPa
06:19
 
1088.1 hPa
Mar-3
1004.1 hPa
Mar-25
 
1088.1 hPa
Mar-3
803.1 hPa
Jan-30
 
1116.9 hPa
23/12/2014
790.5 hPa
18/05/2012